Czy w obiektach Państwa firmy jest bezpiecznie? Czy spełnione są wymagania ochrony przeciwpożarowej?

Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego ma na celu sprawdzenie budynku pod względem spełniania warunków ochrony przeciwpożarowej. Podstawą wykonania są warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki obowiązujące dla danego obiektu oraz warunki ochrony przeciwpożarowej.