Ekspertyza techniczna warunków bezpieczeństwa pożarowego – które budynki wymagają sporządzenia tego dokumentu?

Jednym z przykładów kiedy ekspertyza techniczna jest wymagana to zmiana sposobu użytkowania budynku (np. z budynku mieszkalnego na biuro lub żłobek, przedszkole itp.), w którym występujące warunki techniczne nie ekspertyzaspełniają wymagań obecnych przepisów ochrony przeciwpożarowej, a ich poprawa z różnych względów jest niemożliwa.

Kolejnym przykładem jest budynek, w którym występują warunki stwarzające podstawę do uznania go za zagrażający życiu ludzi. W takim przypadku ekspertyza wskazuje, jakie warunki należy spełnić i jakie zmiany należy wprowadzić w budynku, aby był bezpieczny dla przebywających w nim ludzi.

 

Zgodnie z § 16 ust 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.

  • szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
  • długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
  • występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
    • okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
    • okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
  • niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
  • niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;
  • brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku

 

Klikając TUTAJ dowiedzą się Państwo ceny opracowania ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego