Nasz zespół składa się wyłącznie ze specjalistów czego potwierdzeniem są dyplomy ukończenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Dodatkowo mamy za sobą licznie szkolenia i kursy, które bezpośrednio przekładają się na wysokość pełnionych przez naszą firmę usług. Poza wiedzą jesteśmy wyposażeni w sprzęt najwyższej klasy, który jest niezbędny do utrzymania prawidłowego działania urządzeń, które czuwają nad Państwa bezpieczeństwo.

Żeby nie rzucać słów na wiatr, na życzenie klienta razem z ofertą przesyłamy dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia.