Koncepcje oddymiania wykonujemy w oparciu o określone standard projektowy – NFPA, BS lub PN. Na początku opracowywania koncepcji oddymiania wybierany jest rodzaj systemu oddymiania obiektu (grawitacyjny lub mechaniczny). Wykonywane są wstępne obliczenia podstawowych parametrów systemu, takich jak wydajność wentylatorów, temperatura gazów pożarowych, powierzchnia czynna oddymiania oraz napowietrzania. Prezentowany jest sposób realizacji napowietrzania oraz oddymiania: dobór otworów napowietrzających i oddymiających, określenie ich ilości, rozmiaru i rozmieszczenia.
Przedstawiany jest podział obiektu na strefy dymowe oraz sposób wysterowania instalacji w przypadku pożaru, a także w razie konieczności inne dodatkowe informacje.

Opracowanie graficzne prezentuje proponowany podział obiektu na strefy dymowe z rozmieszczeniem kurtyn dymowych oraz dobór kurtyny ze względu na sposób jej zachowania w warunkach pożaru. Rozmieszczenie elementów oddymiających oraz napowietrzających. Koncepcja stanowi następnie podstawę do przeprowadzenia jej weryfikacji za pomocą symulacji CFD.

Należy podkreślić, że w trakcje opracowywania projektu budowlanego obiektu budowlanego, którego uzgodnienie stanowi dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obejmującej w szczególności informacje o podziale budynku ja  strefy dymowe wymaga wykonania koncepcji oddymiania obiektu.

16357475_1894037774209074_964004762_o

 

 

Klikając TUTAJ dowiedzą się Państwo ceny badania hydrantów wraz z pomiarem ich wydajności i ciśnienia