Oferta z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 

przegląd gaśnic przeciwpożarowych łódź

przegląd gaśnic wrocławkontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych

przegląd gaśnic pomorskiekontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)

ocena bezpieczeństwa pożarowego wrocławinstrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich aktualizacje

badanie hydrantów dolnośląskieserwis urządzeń PPOŻ (drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, klapy oddymiające, SSP)

badanie hydrantów mazowieckieprzeglądy systemów detekcji gazu (GAZEX)

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego łódźbierne zabezpieczenie przeciwpożarowe

ocena bezpieczeństwa pożarowego wrocławplany ewakuacji budynków

ocena ryzyka zawodowego łódźkomputerowe symulacje rozwoju pożaru w budynku

ocena ryzyka zawodowego wrocławszkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego

ochrona przeciwpożarowa dolnośląskieoceny zagrożenia wybuchem

ochrona przeciwpożarowa łódźstały nadzór specjalisty ds. przeciwpożarowych w obiekcie

Twoje bezpieczeństwo,
Naszym bezpieczeństwem.

przegląd gaśnic pomorskieprzygotowanie  obiektów do opiniowania (odbioru) przez Państwową Straż Pożarną

przegląd gaśnic przeciwpożarowych łódźekspertyzy i konsultacje z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

przegląd gaśnic wrocławdoradztwo techniczne i konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

usługi przeciwpożarowe warszawapróbne ewakuacje z budynków

punktor1sprzedaż, montaż, rozmieszczenia sprzętu PPOŻ oraz oznakowania PPOŻ

punktor1projektowanie i prowadzenie dokumentacji (systemy sygnalizacji pożarowej SSP, systemy oddymiania, instalacje tryskaczowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO)

punktor1zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych

 

Oferta z zakresu BHP:

 

ico2

punktor1szkolenia wstępne i okresowe BHP

punktor1kontrole oświetlenia ewakuacyjnego

punktor1szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedmedycznej

punktor1oceny ryzyka zawodowego

punktor1instrukcje BHP dla stanowisk pracy

punktor1roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy

punktor1obsługa postępowań powypadkowych

punktor1pomoc w realizacji nakazów i zaleceń organów kontroli

punktor1zaopatrzenie w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej

punktor1sprzedaż, montaż, rozmieszczenie apteczek i znaków bezpieczeństwa