Operat przeciwpożarowy

 

 

operat przeciwpożarowy

Wychodząc na przeciw licznym pożarom składowisk odpadów, ustawodawca wprowadził pewne obostrzenia w zakresie uzyskiwania pozwolenia na przechowywanie i przetwarzanie odpadów. Wprowadzono konieczność opracowania operatu przeciwpożarowego oraz uzgodnienia go z miejscowym organem Państwowej Straży Pożarnej – szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Zapraszamy do współpracy w zakresie opracowywania operatu przeciwpożarowego!!! – KONTAKT

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592), umożliwia komendantom miejskim/ powiatowym PSP większą kontrolę nad organizacją przetwarzania i przechowywania odpadów przez przedsiębiorstwa znajdujące się w ich rejonie.

Zgodnie z art. 42 ust. 4b. pkt. 1) do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć:

  • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
  • postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, które jest wynikiem uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Operat przeciwpożarowy musi być opracowany przez:

  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska;
  • inżyniera bezpieczeństwa pożarowego – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

 

Posiadam zezwolenie/ pozwolenie. Też muszę mieć operat przeciwpożarowy?

Przedsiębiorstwa, które przed dniem wejścia w życie ww. ustawy uzyskały zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów są zobowiązane złożyć wniosek o zmianę posiadania decyzji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (05.09.2018). Do wniosku o zmianę również należy, dołączyć operat przeciwpożarowy oraz postanowienie komendanta powiatowego/ miejskiego PSP.

Jeżeli przedsiębiorstwo nie złoży wnioski w odpowiednim terminie uzyskane zezwolenie wygasa.


 

PROCES UZYSKANIA POZWOLENIA W ASPEKCIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

1. Uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej przez komendanta PSP oraz sporządzenie operatu przeciwpożarowego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

\/

2. Wniosek o wydanie pozwolenia z dołączonym: operatem przeciwpożarowym oraz postanowieniem komendanta PSP

\/

3. Kontrola miejsca prowadzenia działalności przez organy PSP i wydanie postanowienia

\/

4. Wydanie zezwolenia w postaci decyzji zawierającej przyjęte warunki ochrony przeciwpożarowej