Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1137) nakazuje na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Dodatkowo scenariusz można opracować w istniejącym budynku w celu poprawy współpracy urządzeń przeciwpożarowych, a także dzięki najnowocześniejszym metodom planowania ewakuacji w celu zwiększenia skuteczności ewakuacji.

scenariusz pożarowy