dfZgodnie z art.6, ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – urzędy, instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne zobowiązane są do uwzględnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu oraz zaznajomieniu pracowników z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

 

 

.

Czytanie slajdów prezentacji zawierające wyłącznie suchy tekst ściągnięty z przepisów i gotowych zaleceń dotyczących postępowania podczas pożaru?? Nic podobnego!!!!

Powierzając Nam przeszkolenie swoich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewniasz im bogate w potrzebną teorię i ciekawą praktykę ćwiczenia!

Teoria może być ciekawa?

Tak, jeśli treść wykładu jest oparta nie tylko o przepisy ochrony przeciwpożarowej, ale również na doświadczeniach naszych prowadzących, którzy na codzień biorą bezpośredni udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych.

Praktyka?

Obiekt jest wyposażony wzorowo, zgodnie z wszystkimi wymaganiami w urządzenia przeciwpożarowe? Co z tego jeśli jego użytkownicy nie wiedzą lub boją się ich używać!!
My jesteśmy od tego, żeby w razie niebezpieczeństwa ludzie wiedzieli jak korzystać z gaśnic, hydrantów i innych systemów przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie! Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zapewnić, że każdy pracownik własnoręcznie będzie mógł użyć gaśnicy czy hydrantu, a nawet ugasić prawdziwy (choć kontrolowany) pożar.

Miejsce?

Dowolne. Zapewniamy miejsce do szkoleń, które gwarantuję komfort i efektywne przyswajanie wiedzy przez uczestników lub na życzenie klienta przeprowadzamy szkolenia w siedzibie firmy, czy innym dowolnym miejscu.

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Organizujesz wyjazd integracyjny czy szkoleniowy swoich pracowników?? Zagwarantuj im dodatkową atrakcję związaną z „zabawą” z ogniem, która będzie również doskonałą inwestycją w bezpieczeństwo firmy! Przyjedziemy, przeszkolimy i zostawimy pracowników z nowymi doświadczeniami związanymi z ochroną przeciwpożarową!

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów!